32_viz1


Medelstor lekställning, dubbelgungställning och pingisbord